Kursen ger också grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess urvalsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogram i företagsekonomi men kan även läsas som fristående kurs.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Svenska 

Undrar du över matematiken som används på kursen? Här finns en lista på den matematik som vi använder (motsvarande förkunskapskraven)!

Sök kursen!

Kursinformation

Obs! Viktig information om kurslitteratur under VT18 finns i Kursbeskrivningen!

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare på kursen vårterminen 2017

Kursansvarig

Michael Carlson

Michael har mottagningstider på tisdagar och torsdagar kl 13:00 - 14:00. Det går bra att mejla Michael och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Föreläsare

Per Gösta Andersson

Per Gösta har mottagningstider på tisdagar kl 13:00 - 14:00. Det går bra att mejla Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Grupp 1-2: Emma Pettersson
Grupp 3-5: Martin Claeson
Grupp 6-7: Raul Cano

Vad forskar din lärare om?

Läs om Michaels projekt om matematikkunskaper!
Läs om Per Göstas forskning om svarsbortfall!