Antagen eller reserv?

Antagningsbeskedet efter urval 1 publicerades den 8 december.

Den 19 december är sista svarsdag efter urval 1, och den 27 december publiceras antagningsbeskedet för urval 2.

Är du reservplacerad så kommer vi att höra av oss via mejl enligt turordning om en studieplats kan erbjudas. Vi har inga reservupprop. Vi hör av oss på den mejladress som du har angivit på antagning.se

Behörig eller obehörig?

Om du undrar kring ditt antagningsbesked så kan du kontakta vår studievägledare.

Om du är antagen med villkor ska du höra av dig till vår studentexpedition under registreringsperioden ifall du kommer att uppnå din behörighet innan terminsstart och vill behålla din plats.

Gäller villkoret grundläggande behörighet, måste du hålla reda på sista kompletteringsdatum på antagning.se

Webbregistrera dig för att behålla din plats

Webbregistrering inför vårterminen 2018 är öppen 4 - 10 januari. Du måste webbregistrera dig för att behålla din plats – har du inte gjort det senast den 10 januari förlorar du din plats!

Webbregistreringen gör du via minastudier.su.se.  För att kunna registrera dig behöver du ha ett universitetskonto. Kontot kan du själv aktivera via www.su.se/aktivera.

Hör av dig till vår studentexpedition om du är antagen med villkor.

Information om våra kurser

Schema, kursbeskrivning, litteraturlista samt övrig kursinformation kommer att finnas på kurshemsidan för din kurs som du hittar under fliken Utbildning.

Övrig löpande information om varje kurs hittar du på Mondo. Du kan se din kursflik på Mondo efter att du har webbregistrerat dig. Observera att det är viss fördröjning mellan systemen Ladok och Mondo, efter att du har registrerat dig kan det ta några timmar innan kursfliken blir synlig i Mondo.

Har du sökt Statistik I, Statistik II eller Statistik III så hittar du kursinformation på delkursernas kurshemsidor:
Statistik I
* Statistikens grunder (dagtid) och * Regressionsanalys och undersökningsmetodik
Statistik II
* Statististisk teori med tillämpningar och * Ekonometri
Statistik III
* Självständigt arbete, * Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning och * Multivariata metoder

Gruppindelning

Vilka kurser som har gruppundervisning framgår av schemat. Gruppindelning sker 4 - 14 januari, i Mondo. Har du inte valt grupp senast 14 januari, kommer vi att placera dig i en grupp.

Observera att det är viss fördröjning mellan systemen Ladok och Mondo, efter att du har registrerat dig kan det ta några timmar innan kursfliken blir synlig i Mondo.

Följ oss på Facebook!

Statistiska institutionen har en Facebooksida, följ oss här!

Här hittar du svaren på många vanliga frågor om dina statistikstudier!

Information kring terminsstarten vid Stockholms universitet

http://www.su.se/utbildning/ny-student

En lyckad terminsstart

Välkomstdagen