Kursen Introduktion till surveykvalitet har ett extra tentatillfälle torsdag den 23 november 2017 kl. 16.00-21.00.

Du måste anmäla dig till tentan senast en vecka i förväg för att kunna skriva!

Anmälan sker via mejl till vår studentexpedition .