Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statistik syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Handledare inom forskarutbildningen

Här presenteras en lista på institutionens doktorander, handledare och bihandledare.

Kurser på forskarnivå hösten 2016

Studentkontakt

Studievägledare, rum B718
Robert Standar
08-16 29 81
studievagledare@stat.su.se

Studentexpedition, rum B724
Hedda Werner Åström och Hanna Larsen
08-16 29 95
expedition@stat.su.se

Tips och råd i Doktorandhandboken

Handboken innehåller det mesta du behöver veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarstudierna. Den innehåller också en mängd praktiska tips och råd.