Utbildning på forskarnivå

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statistiska Institutionen
  4. Forskning
  5. Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen på forskarnivå i statistik syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Optimisation algorithms in Statistics I (4 ECTS credits)

Optimisation (computation of minima or maxima) is frequently needed in statistics. Maximum likelihood estimates, optimal experimental designs, risk minimization in decision theoretic models are examples where solutions of optimisation problems usually do not have a closed form but need to be computed numerically with an algorithm. Moreover, the field of machine learning depends on optimisation and has new demands on algorithms for computation of minima and maxima. In this course, we will start with discussing properties of gradient based algorithms like the Newton method and the gradient descent method. We will then look in developments especially triggered by machine learning and discuss stochastic gradient based methods. Recent developments recognised the value of gradient free algorithms and we will consider so-called metaheuristic algorithms, e.g. particle swarm optimisation. The last topic of the course will deal with handling of restrictions during optimisation like equality and inequality restrictions. We will implement these algorithms in R. Examples from machine learning and optimal design will illustrate the methods.

Handledare inom forskarutbildningen

Här presenteras en lista på institutionens doktorander, handledare och bihandledare.

PhD Council

The PhD Council is represented at the board of the department.

Information for doctoral students and supervisors at the Department of Statistics

Read our guide on doctoral studentship and get information about being a doctoral student at our department.

på biliotek

Doktorandpodden - En podd om doktorandtiden

Skrivkramp, Impostor-Syndrome, konferenser, och föreberedelser för disputation. I doktorandpodden diskuteras också allt mellan himmel och jord, som kan dyka upp under doktorandstudier.

Sök doktorandplats i statistik!

Statistiska institutionen utlyser doktorandplats i statistik, sista ansökningsdag 25 april.

Studentkontakt

Studievägledare, rum B718
studievagledare@stat.su.se

Studentexpedition, rum B724
Hedda Werner Åström och Hanna Larsen
08-16 29 95
expedition@stat.su.se