Ta med ditt eget statistikproblem och lär mer om statistikens grunder!

I denna kurs betonas statistikens idémässiga bakgrund och dess tillämpning inom empiriska undersökningar. Speciellt behandlas beskrivande statistik och statistisk slutledning. Dessutom ger kursen en orientering om statistikens roll inom vetenskap. Modellbegreppet diskuteras utförligt med speciell tonvikt på sannolikhetsmodeller och deras tillämpningar inom olika områden. Vidare ingår en introduktion till användningen av statistisk programvara.

De begrepp som behandlas mer utförligt är: Kunskapsbyggnad. Modeller, speciellt sannolikhetsmodeller. Grundläggande sannolikhetslära. Diskreta och kontinuerliga stokastiska variabler och deras sannolikhetsfördelningar. Datainsamling. Beskrivande statistik i form av tabeller och diagram. Index. Samplingfördelningar och centrala gränsvärdesatsen. Punktskattning. Intervallskattning. Hypotesprövning. Anpassningstest och oberoendetest. Statistiska undersökningar. Beslutsteori.

Kursen ges på svenska. Kursledare är professor Hans Nyquist. Vi planerar 18 föreläsningar och 8 övningar. Kurslitteraturen är ett kompendium på svenska. Det kommer att finnas utrymme för att ta upp egna problem och ta gärna med egna data.

Kursstart i mitten på höstterminen 2016 med cirka två träffar i veckan till mitten på vårterminen 2017.

Frågor om kursens innehåll ställs till Hans Nyquist på hans.nyquist@stat.su.se eller per telefon 08 – 16 29 69.

Det kommer att bli en kursavgift, men beloppet återstår att bestämma. Anmäl ditt intresse att gå kursen till Dan.Hedlin@stat.su.se.

Statistikens grunder för doktorander (15 Kb)