Studenter och anställda vid Stockholms universitet uppmanas att följa UD:s och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående Coronaviruset.

Stochkholms universtetet Information om universitetets ställningstaganden angående Covid-19 viruset uppdateras löpande, och hittas i länken nedan. Alla studenter och anställda förväntas besöka informationssidan regelbundet, för att följa de senaste uppdateringarna. Uppdateringarna koordineras med Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet:

www.su.se/corona

Universitetets lokaler på campus kommer från och med den 18 mars bara att vara öppna för anställda och samtliga studieplatser kommer att stängas av tills vidare. Det kommer att finnas möjlighet att hämta ut beställda böcker från Stockholms universitetsbibliotek under en begränsad tid per dag, se www.su.se/biblioteket/ för mer information.

Här finns information om öppettider och servicecenter som är öppet för medarbetare: su.se/oppettider.

En samlingssida för anställda och studenter om livet på distans.