Aktuellt

Nyheter för medarbetare

 • Omprövning av betyg 2019-06-10 Om du vill begära omprövning av ett betyg eller resultat på en examination som du tycker är felaktigt, gör du det skriftligt på blanketten som finns att ladda ner här, tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få omprövad.
 • ”Some asymptotic methods in statistical inference” starting March 22 2019-01-30 The post graduate course ”Some asymptotic methods in statistical inference” starts March 22.
 • "Det duger knappast som någon bild av verkligheten" 2018-10-01 Flera medier drog felaktiga slutsatser från KP:s läsarundersökning, och framställde det som att pappor ratas. Dan Hedlin intervjuas i Medierna i P1om hur medierna har dragit slutsatser och gjort tolkningar utan stöd i undersökningen .
 • Medel för kvalitetsutveckling av utbildning tilldelas Tatjana von Rosen vid Statisiska institutionen 2018-09-04 Genom en rektorssatsning har universitetet utlyst medel till satsningar på kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå, och Tatjana von Rosens kvalitetsprojekt är ett av de projekt som beviljats medel.
 • Valet 2018: Vad säger opinionsundersökningarna egentligen? 2018-08-21 Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och Statistikfrämjandet inbjuder till seminarium om opinionsundersökningar! Allt om opinionsundersökningarna ur ett väljarperspektiv, ta chansen att ställa dina frågor! Seminariets fokus är hur opinionsundersökningar presenteras i media.
 • Lars Lyberg har tilldelats Award for Exceptionally Distinguished Achievment 2018-06-28 Utmärkelsen Award for Exceptionally Distinguished Achievment, vid 2018 AAPOR Award, tilldelades Lars Lyberg, fd professor vid Statistiska institutionen, under högtidliga former.
 • Socialstyrelsen backar efter kritik 2018-04-05 Kritiken mot Socialstyrelsen som framförts av professorer i statistik Johan Bring från Statisticon, Lars Rönnegård vid Högskolan Dalarna, och Dan Hedlin vid Stockholms universitet leder nu till
 • Kritik mot Socialstyrelsen för rapport om åldersbestämningar 2018-03-19 Tre professorer i statistik: Johan Bring från Statisticon, Lars Rönnegård vid Högskolan Dalarna, och Dan Hedlin vid Stockholms universitet, har kritiserat Socialstyrelsen för felräkningar och metodfel i åldersbestämningar av asylsökande.
 • Spännande resultat om opinionsmätningars pålitlighet 2018-03-19 En studie av opinionsundersökningar, gjord vid University of Southampton och University of Texas at Austin, har visat att pålitiligheten för opinionsundersökningar är fortsatt hög.
 • Mentorskapsprogram vid Statistiska institutionen 2018-02-16 Under andra läsåret på masterprogrammet har du möjlighet att få en mentor, någon som arbetar som statistiker, som du kan bolla idéer med, prata om dina studier, och få reda på mer om livet efter studierna. Inom Mentorskapsprogrammet ges seminarier och studiebesök där du kan nätverka med andra statistiker.
 • Att presentera sin kompetens 2018-02-16 Är du statistikstudent och vill veta mer om hur du kan presentera din kompetens för arbetsgivare? Eller vilken kompetens arbetsgivare söker hos statistiker?
 • Ny forskningsrapport 2017-12-21 Dan Hedlin: Is there a 'safe area' where the nonresponse rate has only a modest effect on nonresponse bias despite non-ignorable nonresponse?
 • 4,4 miljoner till Tatjana von Rosens forskning vid Statistiska institutionen 2017-11-28 Projektet "Utveckling av explorativa datatekniker och statistiska diagnosverktyg för multivariata flernivåmodeller" har tilldelats 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.
 • José Morlanes har disputerat 2017-11-16 José Morlanes försvarade 10 november sin avhandling Some Extensions of the Fractional Ornstein-Uhlenbeck Model: Arbitrage and Other Applications, med godkänt resultat!
 • Studenters rätt i högskolan 2017-10-31 Diskrimineringsombudsmannen har en utbildning på nätet som riktar sig till studenter och anställda inom högskolan som har kontakter med studenter.
 • Joint seminar with the Stress Research Institute 2017-09-05
 • Forskning om statistikämnets didaktik får forskningsmedel 2017-06-30 Tatjana von Rosen, Statistiska institutionen och Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik, tilldelas 77 298 kr i Fakultetsövergripande projektstöd som syftar till att skriva fram medelsansökningar till externa finansiärer för projektet: Statistikämnets didaktik och statistikförståelse hos studenter i andra samhällsvetenskaper.
 • Tyst minut för offren vid attentatet på Drottninggatan 2017-04-10 Idag måndag klockan 12.00 deltar Stockholms universitet i den nationella tysta minut regeringen utlyst för att hedra offren för det tragiska dådet i Stockholm i fredags eftermiddag. Den tysta minuten genomförs i samband med en nationell ceremoni.
 • Gästforskare från Statisistiska institutionen vid Universitetet i Khartoum 2017-01-25 Professor Gebrenegus Ghilagaber från Statistiska institutionen vid Stockholms universitet gästade i januari 2017 Institute for Endemic Diseases vid Universitetet i Khartoum.
 • Forskningsmedel från VR till studie om "Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra discipliner" 2016-11-21 Tatjana von Rosen, docent vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, är med i forskningsprojektet om "Kritiskt tänkande och kandidatuppsatsen i fyra akademiska discipliner", som har beviljats 6.5 miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskaprådet, och som ska pågå under fyra år.
 • Bayes Nordics Email-List 2016-10-31 Join the Bayes Nordics Email-List to receive send out news and information within the field of Bayesian Statistics.
 • Vår samverkanskoordinator 2016-10-24 Mandar Dabhilkar är en av de lokala samverkanskoordinatorerna vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, och har bland andra ämnen hand om Statistiska institutionen.
 • Tidigare medarbetare disputerade med högsta betyg 2016-06-28 Cletus Kwa Kum, som tog sin licentiatexamen på Statistiska institutionen 2009, har nu disputerat vid University of Dschang i Kamerun med högsta betyg. Huvudhandledare var Daniel Thorburn, professor emeritus i statistik.
 • Lediga lokaler 2016-01-25 Visste du att du och dina kursare kan plugga ostört i någon av universitetets seminarierum? När studieplatserna i nya Studenthuset är fulla kan det vara bra att veta! Här finns information om hur du hittar en ledig lokal.
 • Service and support for teachers at Stockolm University 2015-11-20 There are a number of administrative offices and departments that offer services and support to you who teach at Stockholm University.
 • Research Report 2015:1 är här 2015-03-06 Olivia Ståhl har publicerat sin artikel "Model-Based Value Modifications for Samples from a Skew Population" som Research Report 2015:1
 • Statistiska informationssystem 2014-12-08 En ny portal för öppna utbildningsresurser.
 • Chencheng Hao, Yuli Liang and Sofia Normark receive scholarships 2013-12-02 Congratulations Chencheng Hao, Yuli Liang and Sofia Normark who have received scholarships from from the Wallenberg Foundations!

Kontakt till viktiga funktioner vid institutionen

Prefekt
Gebrenegus Ghilagaber
Rum:B727 Tel: 08-16 2983 E-post: gebrenegus.ghilagaber@stat.su.se

Stf prefekt
Michael Carlson
Rum: B733 Telefon: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Adminstrativ Chef
Richard Hager
Rum: B756 Tel: 08 16 2990 E-post: richard.hager@stat.su.se

Studierektor Grundnivå och anvancerad nivå
Michael Carlson
Rum: B733 Tel: 08-16 2982 E-post: studierektorGA@stat.su.se

Studierektor Forskarnivå
Tatjana von Rosen
Rum: B771 Tel: 08-16 2957 E-post: studierektorF@stat.su.se

Studentexpeditionen
Rum: B724  Tel: 08-16 2995 E-post: expedition@stat.su.se

Studievägledning
Robert Standar
Rum: B718 Tel: 08-16 2981 E-post: studievagledare@stat.su.se

IT-tekniker och Skyddsombud
Håkan Slättman
Rum: B 715 Tel: 08-16 2953 E-post: hakan.slattman@stat.su.se

Kontaktperson för arbetsmiljö och likabehandling
Gebrenegus Ghilagaber
Rum:B727 Tel: 08-16 2983 E-post: gebrenegus.ghilagaber@stat.su.se

Information och Webb
Richrad Hager, richard.hager@stat.su.se
Robert Standar, robert.standar@stat.su.se