Gruppen för arbetsmiljö och likabehandling

Jonas Bjermo (studeranderepresentant forskarnivå)
Michael Carlson (ordförande)
Richard Hager (miljörepresentant)
Jenny Rosen (TA-representant)
Håkan Slättman (arbetsmiljöombud)
Tatjana von Rosen (lärarrepresentant)
Studeranderepresentant, vakant

Ersättare
Ellinor Fackle Fornius (lärarrepresentant)
Oskar Gustafsson (studeranderepresentant forskarnivå)
 

UNGA (Utbildningsnämnden på grund- och avancerad nivå)

Michael Carlson (sammankallande)
Andriy Andreev
Ellinor Fackle Fornius
Jessica Franzén
Jenny Rosen
Studeranderepresentant
 

FFUN (Forskning och forskarutbildningsnämnden)

Per-Gösta Andersson
Ellinor Fackle Fornius
Gebrenegus Ghilagaber
Frank Miller
Tatjana von Rosen
Mattias Villani
Studeranderepresentant