Ordinarie
Michael Carlson, ordförande
Per-Gösta Andersson
Ellinor Fackle Fornius
Jessica Franzén
Richard Hager
Frank Miller
Oscar Oelrich (studeranderepresentant)
Tatjana von Rosen
Mattias Villani
Två studeranderepresentanter (vakanta)

Suppleanter
Raul Cano
Oskar Gustafsson (studeranderepresentant)
Dan Hedlin
Jenny Rosen