Ordinarie
Gebrenegus Ghilagaber, ordförande
Per-Gösta Andersson
Michael Carlson
Ellinor Fackle Fornius
Jessica Franzén
Richard Hager
Frank Miller
Oscar Oelrich (studeranderepresentant)
Tatjana von Rosen
Studeranderepresentanter (två vakanser)

Suppleanter
Raul Cano
Oskar Gustafsson (studeranderepresentant)
Dan Hedlin
Jenny Rosen