Sjuk- och friskanmälningar och vård av barn ska göras till Richard Hager, richard.hager@stat.su.se, 08-16 29 90, och i HR-systemet Primula.

Ansökan om semester görs också via HR-systemet Primula.

Vid ansökan om tjänstledighet och föräldraledighet ska blanketten "Ledighetsansökan" användas. Blanketten lämnas till närmaste chef.