Internt

Institutionens agenda

Agenda

Box

Box

Semesteransökan etc.

Primula

Registrera dina publikationer

Diva
Blanketter
Schema B705
Athena

Statistiska institutionens medarbetarsida

Detta är vår medarbetarsida. På denna sida finns viktig information för dig som jobbar på Statistiska institutionen. Här hittar du rutiner och riktlinjer, kontaktpersoner och aktuell information som berör dig som anställd. 

Här finns även genvägar för att logga in i Stockholms universitets gemensamma system och i BOX där Statistiska institutionens  gemensamma filer och dokument finns samlade.

I "Agenda" kan du se vilka evenemang som är aktuella för anställda vid institutionen, t.ex. när institutionsmöten eller forskarseminarier hålls.

Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Ändrade undervisnings- och examinationsformer med anledning av Covid-19 för HT 2020

Distansundervisning eller undervisning på campus? Detta gäller för din kurs höstterminen 2020.

Naturpromenad. Foto: Niklas Björling.

"A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg

Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter.

Kontakt till viktiga funktioner vid institutionen

Prefekt
Michael Carlson
Rum:B733 Tel: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Stf prefekt
Mattias Villani
Rum: B768 Tel: 08-16 2993 E-post: mattias.villani@stat.su.se

Adminstrativ Chef
Richard Hager
Rum: B756 Tel: 08 16 2990 E-post: richard.hager@stat.su.se

Studierektor Grundnivå och anvancerad nivå
Jessica Franzén
Rum: B765 Tel: 08-16 2986 E-post: studierektorGA@stat.su.se

Studierektor Forskarnivå
Tatjana von Rosen
Rum: B771 Tel: 08-16 2957 E-post: studierektorF@stat.su.se

Studentexpeditionen
Rum: B724  Tel: 08-16 2995 E-post: expedition@stat.su.se

Studievägledning
Jenny Rosen
Rum: B718 Tel: 08-16 2981 E-post: studievagledare@stat.su.se

IT-tekniker och Skyddsombud
Håkan Slättman
Rum: B 715 Tel: 08-16 2953 E-post: hakan.slattman@stat.su.se

Kontaktperson för arbetsmiljö och likabehandling
Michael Carlson
Rum:B733 Tel: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.

Information och Webb
Jenny Rosen, jenny.rosen@stat.su.se
Richard Hager, richard.hager@stat.su.se