Internt

Våra gemensamma dokument

BOX

Semesteransökan etc.

Primula

Registrera dina publikationer

Diva
Blanketter
Schema B705
Athena

Statistiska institutionens medarbetarsida

Detta är vår medarbetarsida. På denna sida finns viktig information för dig som jobbar på Statistiska institutionen. Här hittar du rutiner och riktlinjer, kontaktpersoner och aktuell information som berör dig som anställd. 

Här finns även genvägar för att logga in i Stockholms universitets gemensamma system och i BOX där Statistiska institutionens  gemensamma filer och dokument finns samlade.

I kalendariet kan du se vilka evenemang som är aktuella för anställda vid institutionen, alltfrån institutionsmöten till forskarseminarier men även tips på utbildningar, konferenser och seminarier utanför institutionen.

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Distansundervisning på alla kurser tills vidare

Resten av vår terminen gäller distansundervisning och hemtentor.

Naturpromenad. Foto: Niklas Björling.

"A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg

Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter.

Kontakt till viktiga funktioner vid institutionen

Prefekt
Gebrenegus Ghilagaber
Rum:B727 Tel: 08-16 2983 E-post: gebrenegus.ghilagaber@stat.su.se

Stf prefekt
Michael Carlson
Rum: B733 Telefon: 08-16 2982 E-post: michael.carlson@stat.su.se

Adminstrativ Chef
Richard Hager
Rum: B756 Tel: 08 16 2990 E-post: richard.hager@stat.su.se

Studierektor Grundnivå och anvancerad nivå
Michael Carlson
Rum: B733 Tel: 08-16 2982 E-post: studierektorGA@stat.su.se

Studierektor Forskarnivå
Tatjana von Rosen
Rum: B771 Tel: 08-16 2957 E-post: studierektorF@stat.su.se

Studentexpeditionen
Rum: B724  Tel: 08-16 2995 E-post: expedition@stat.su.se

Studievägledning
Jenny Rosen
Rum: B718 Tel: 08-16 2981 E-post: studievagledare@stat.su.se

IT-tekniker och Skyddsombud
Håkan Slättman
Rum: B 715 Tel: 08-16 2953 E-post: hakan.slattman@stat.su.se

Kontaktperson för arbetsmiljö och likabehandling
Gebrenegus Ghilagaber
Rum:B727 Tel: 08-16 2983 E-post: gebrenegus.ghilagaber@stat.su.se

Personalavdelningens jämlikhetssamordnare vid Stockholms universitet.

Information och Webb
Richard Hager, richard.hager@stat.su.se
Jenny Rosen, jenny.rosen@stat.su.se