Gruppen för arbetsmiljö och likabehandling

Jonas Bjermo (studeranderepresentant forskarnivå)
Gustav Fredrikson (studeranderepresentant GA-nivå)
Gebrenegus Ghilagaber (ordförande)
Richard Hager (miljörepresentant)
Jenny Rosen (TA-representant)
Håkan Slättman (arbetsmiljöombud)
Tatjana von Rosen (lärarrepresentant)

Ersättare
Ellinor Fackle Fornius (lärarrepresentant)
Oskar Gustafsson (studeranderepresentant forskarnivå)


Läs om Likabehandling vid Statistiska institutionen.