Över 40 företag kommer finnas på plats, bland annat Konjunkturinstitutet, Konkurrensverket, Copenhagen Economics, EY, SCB och Utrikesdepartementet.

Mässan är helt kostnadsfri och ingen anmälan krävs, men ifall ni vill registrera er i förtid för att få information om mässan innan alla andra, samt få mer information om de deltagande företagen så gör ni det via följande länk: https://anmalan.arbetsmarknadsdagen.com/.