Studentmöte. Foto: Marie Leitzler.

Torsdag den 20 februari kl 15 arrangerar vi tillsammans med studentkåren ett uppstartsmöte för Studentrådet vid Statistiska institutionen.

Till mötet kommer studiebevakare från kåren, och vår alumn Patrik, för att svara på frågor om att delta i studentråd, och hur det kan vara ett sätt att nätverka och skaffa meriter, på vägen till jobb.

Passa på att fråga Patrik om att få jobb som statistiker! Patrik har en masterexamen i statistik och har nu fått utlandstjänst inom finans i Israel.

Att vara studentrepresentant i institutionsstyrelsen är ett avlönat uppdrag, och när institutionen söker studenter att anställa till olika uppdrag frågas ofta medlemmarna i studentrådet först – dem känner man och vet att de är engagerade!

Här kan du läsa mer om varför det är bra att gå med i Studentrådet!

Vi bjuder på fika, så vi behöver veta hur många som kommer. Anmäl dig senast den 18/2 till studievagledare@stat.su.se och skriv om du har några allergier eller matpreferenser.