En after work med SWECO och Mentorskapsprogrammet

Ta en AW tillsammans med deltagarna i Mentorskapsprogrammet! Onsdagen den 18 april kl 16 är masterstudenter välkomna att besöka SWECO, och ta reda på mer om en framtida karriär som statistiker.

SWECO är ett konsultföretag inom samhällsplanering, arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem och IT för samhällsutveckling och industri.

Anmälan

Anmäl dig senast 9 april, till studievagledare@stat.su.se. Observera att antalet platser är begränsat, förtur ges åt deltagarna i Mentorskapsprogrammet.