Prefekt

Gebrenegus Ghilagaber

Rum:B727

Tel: 08-16 2983

E-post: gebre@stat.su.se

_______________________________________________________________________________

Ställföreträdande prefekt

Michael Carlson

Rum: B 733

Telefon: 08-16 2982

E-post:  michael.carlson@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Adminstrativ chef

Richard Hager

Rum: B756

Tel: 08 16 29 90

E-post: richard.hager@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Studierektorer

Grundnivå och avancerad nivå

Michael Carlson

Rum: B 733 (hus B, plan 7)

Telefon: 08-16 2982

E-post: studierektorGA@stat.su.se

Forskarnivå

Tatjana von Rosen

Rum: B771 (hus B, plan 7),

Tel: 08-16 2957

E-post: studierektorF@stat.su.se

________________________________________________________________________________

Information och webb

Richard Hager

Rum: B756

Tel: 08 16 29 90

E-post: richard.hager@stat.su.se

Jenny Rosen

Rum: B718

Tel: 08-16 29 81

E-post: jenny.rosen@stat.su.se

_______________________________________________________________________

Studentexpeditionen

Rum: B724 (hus B, plan 7)

Telefon: 08-16 2995

E-post: expedition@stat.su.se

Studentexpeditionens hemsida


Studievägledning

E-post: studievagledare@stat.su.se

Studievägledningens hemsida