Nyheter

Alla nyheter

 • Karriärseminarium: Studentråd och vägen till jobb! 2020-02-13 Nu får Studentrådet vid Statistiska institutionen en nystart! Att gå med i Studentrådet ger dig en möjlighet att påverka dina studier vid institutionen. Men det ger dig också bra meriter till ditt CV, och du kan få olika uppdrag vid institutionen. Vår alumn Patrik, som varit aktiv i studentrådet besöker oss och berättar hur det är och vad det ger.
 • Hur hittar man rätt svårighetsgrad för kunskapstest? 2020-02-13 Kunskapstester som högskoleprovet mäter individers kunskap och ligger till grund för politiska beslut. Men hur ska en utprövning av kunskapstest designas optimalt? Forskare vid Statistiska institutionen och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik samarbetar i ett forskningsprojekt.
 • Därför är det bra att gå med i studentrådet 2020-02-12 Funderar du på att engagera dig i studentrådet? Att vara med i studentrådet tar inte mycket tid men ger dig flera fördelar: en merit som väger tungt på CV:t, en fot in för olika extrajobb och möjligheten att förändra det som du är missnöjd med på institutionen. Här berättar några alumner som varit aktiva om vad de fick ut av att vara med!
 • Gästföreläsning för studenter på KTH 2020-02-11 I ett samarbete mellan Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och Skolan för teknikvetenskap (SCI) vid KTH, har professor Mattias Villani gästföreläst på kursen Regressionsanalys, vid SCI.
 • Framtidsmässan - en karriärmässa för studenter och alumner 2020-02-11 Träffa arbetsgivare och fundera kring karriärval, hur ser jobben ut inom offentlig sektor?
 • ”Lätt att övertolka statistik” 2020-02-11 Vilken roll spelar statistik för forskning? Vilka är de vanligaste felen när det hänvisas till statistiska undersökningar? Dan Hedlin, professor i statistik, delar med sig av några tips.
 • Opinionsundersökningarnas olika metoder kan ge mycket olika resultat 2020-02-11 SVT följer upp de skilda resultaten i opinionsundersökningar i oktober 2019, och ber professor Dan Hedlin reda ut vad skillnaderna kan bero på.
 • En obesvarad kärlek till statistik? 2020-02-11 Ett fördjupat samtal mellan professor Dan Hedlin och Kristoffer Örstadius, granskande reproter på DN, om journalistikens relation till statistik.
 • Examinationstillfällen Statistik med inriktning mot samhällsplanering 2020-02-06 Statistik med inriktning mot Samhällsplanering, gavs för sista gången HT2018 och kommer inte längre att ges. Vi kommer dock att anordna ett tentamenstillfällen per delprov och termin under tre terminer.
 • "A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg 2020-02-06 Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter. Och passa på att nätverka!
 • Karriärseminarium: Ekonometri i praktiken 2020-02-05 Företaget Annalect besöker statistiska institutionen och berättar om hur de jobbar med ekonometriska metoder.
 • Omregistrering 2020-02-05 Tidigare registrering i ämnet ger inte en garanterad plats i undervisningen under kommande terminer.
 • Hur är det att studera statistik - egentligen? 2020-02-04 Vår masterstudent Emma berättar om hur det är att läsa statistik vid Stockholms universitet.
 • Vanligaste namnen 2020-02-04 SCB publicerar statistiken över namn på nyfödda under 2019.
 • Tema Framtid på Statistikfrämjandets årsmöte 2020-02-04 Konferensen med tema Framtid under Statistikfrämjandets årsmöte 2020 rymmer lera spännande talare, bland dem professor Mattias Villani, från Statistiska institutionen vid Stockholms universitet.
 • Examinationstillfällen Finansiell statistik på svenska 2020-02-03 Den 23 april ges nästa tentamenstillfälle för er som har läst kursen Finansiell statistik på svenska.
 • Två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV! 2020-01-30 Läs vidare på masternivå i statistik, för att ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält!
 • Sex skäl att läsa statistik 2020-01-28 Perfekt breddningsämne, god arbetsmarknad och allmänbildande - här är våra bästa argument för att börja plugga statistik.
 • Studera utomlands - utbytesstudier 2020-01-28 Upptäck världen som student! Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö och öka sin förståelse för andra länders kulturer, språk och samhälle. Som student vid Statistiska institutionen har du möjlighet att söka till något av Stockholms universitets centrala utbytesprogram.
 • Ladok för dig som student 2020-01-28 Stockholms universitet har nyligen implementerat en uppgraderad version av Ladok-systemet. I pdf-filen nedan finns en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.
 • Examinationstillfällen Grundläggande statistik för ekonomer på svenska 2020-01-28 Den 13 februari kl. 16-21 ges nästa tentamenstillfälle för er som har läst kursen Grundläggande statistik för ekonomer på svenska. Detta är det andra tentamenstillfället av totalt tre som kommer att ges.
 • "A walk in the park!" - Naturpromenad för tentaplugg 2020-01-23 Stärk minne och koncentrationsförmåga genom naturpromenad. Diskutera statistiken och räkneproblem under en promenad med andra studenter.
 • Studentexpeditionen 2020-01-23 Välkommen till studentexpeditionen på Statistiska institutionen. Du hittar oss i B-huset på plan 7.
 • Arbetsmarknadsdag för matematiker 2020-01-22 Fysikum och Matematiska institutionen ordnar en arbetsmarknadsdag kring matematik, fysik och datalogi.
 • Lars Lyberg årets Statistikfrämjare 2019 2020-01-22 ”Lars Lyberg är en person som under lång tid har, och som även fortsätter att kraftigt påverka statistikområdet och lyfter fram såväl statistik som ämne, som Sverige som land både för statistiker och allmänheten. Det är en värdig vinnare av 2019 års pris!”
 • Ny oro om opinionsundersökningarnas säkerhet inför ett eventuellt extraval 2020-01-21 Partier och medier påverkas av opinionsundersökningar, men hur säkra är de? Och hur står sig de självrekryterade panelerna mot undersökningar med slumpmässigt urval? Professor Dan Hedlin förklarar att insamlingsmetoden inte är ensamt avgörande, utan metoden för att ta hand om - och vikta insamlade data också spelar stor roll.
 • Stark kritik mot rapport om BRÅ 2020-01-21 Rapporten "Går det att lita på BRÅ?", har fått stark kritik på flera punkter. Rapporten kritiseras för felciteringar, felaktiga insinuationer, och ogrundat misstänkliggörande. Professor Dan Hedlin, vid Statistiska institutionen, blev felciterad i rapporten.
 • Medicinsk lunchyoga för studenter på onsdagar 2020-01-16 Studenthälsan ordnar kostnadsfri lunchyoga för studenter.
 • Matematiktermer - en matematisk ordlista 2020-01-16 Vad hette det, eller vad betydde det nu igen? Här hittar du hjälp att minnas termenologin
 • Till minne av Ove Frank 2019-11-19 Professor Ove Frank, Södermalm, har avlidit i en ålder av 82 år efter en tids sjukdom. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin och barnen Mikael, Camilla och Marika med familjer.
 • Studieuppehåll eller studieavbrott 2019-11-15 Studenter kan själva lägga in avbrott via Ladok. Studieuppehåll ska göras skriftligen på blankett som kan laddas ner här. Blanketten ska sedan lämnas till studievägledare vid Statistiska institutionen, alternativt skickas via post eller fax. Adress finns på blanketten.
 • Vanliga frågor och svar 2019-11-12 Du hittar svaren på många vanliga frågor som statistikstudenter brukar ställa här!
 • Räknestuga för studenter 2019-10-21 Välkommen på räknestuga för institutionens statistikstudenter, där du kan få hjälp med statistikuppgifterna. Räknestugorna sköts av våra doktorander.
 • Disputation: Mahmood Ul-Hassan 2019-10-07 Opponent: Professor Steven Gilmour, Department of Mathematics, King's College, London, UK
 • Dan Hedlin gästar Expressen TV 2019-05-21 Dan Hedlin gästar Expressen TV och diskuterar frågor kring statistiken och opinionen inför EU-valet
 • ”Some asymptotic methods in statistical inference” starting March 22 2019-01-30 The post graduate course ”Some asymptotic methods in statistical inference” starts March 22.
 • "Hitta ett bra gäng att plugga med och se till att ha fasta rutiner för studierna!" 2019-01-24 Alexander, som har kandidatexamen i statistik från Stockholms universitet, tipsar om att gå på räkneövningar och att lära sig programspråk bra.
 • "Försök skaffa dig ett kontaktnät under tiden du studerar!" 2019-01-24 Linn, som har läst 60 hp i statistik från Stockholms universitet, tipsar om att arbeta vid sidan av studierna, för att få inblick i vad du vill arbeta med efter examen.
 • "Att kunna statistik kommer att ge dig en stor fördel!" 2019-01-24 Arian, som har kandidatexamen i statistik från Stockholms universitet, och läst vidare på masternivå i Linköping, tipsar om att lägga fokus och energi på de statistiska metoderna, och låta det ta tid.
 • Det minskade vinterresandet kan bero på klimatdebatten 2019-01-20 Som svar på frågan "Vad kan du tänka dig att göra för att minska din klimatpåverkan" fick respondenterna endast välja tre svarsalternativ.
 • Studentrådsmöte 2018-12-13 Terminens sista studentrådsmöte! Träffa studentrådet vid Statistiska institutionen och diskutera utbildningsfrågor som är viktiga för dig.
 • Studera med funktionsnedsättning 2018-12-06 Det finns resurser och rättigheter som är bra att känna till vid Stockholms universitet.
 • Ny undersökningsmetod kan göra att fler vågar svara 2018-12-06 Brå, Brottsförebyggande rådet, har i år ändrat undersökningsmetoden för den Nationella trygghetsundersökningen. Det kan vara ett av skälen till att en av tio kvinnor i årets undersökning uppger att de har utsatts för sexualbrott. Men hur jämför man då årets resultat med tidigare år?
 • Vetenskapens värld om matematik och statistik 2018-12-05 Missa inte det spännande programmet i Vetenskapens värld, om att förutsäga framtiden!
 • Seminarium: Att konsulta som statistiker! 2018-10-31 Funderar du på att bli konsult, eller starta eget efter studierna? Ett seminarium med Karl Wahlin, Statistikkonsult vid Karl Wahlin AB.
 • "Det duger knappast som någon bild av verkligheten" 2018-10-01 Flera medier drog felaktiga slutsatser från KP:s läsarundersökning, och framställde det som att pappor ratas. Dan Hedlin intervjuas i Medierna i P1om hur medierna har dragit slutsatser och gjort tolkningar utan stöd i undersökningen .
 • SEB bjuder in till Inspirationskväll för studenter 2018-09-25 Inspirationskväll på experience center med fokus på AI och Machine Learning
 • Dags att anmäla sig till vårens kurser! 2018-09-18 Vårens kursutbud är nu öppet för anmälan! Både om du läser fristående kurser och om du läser inom program behöver du göra din anmälan på antagning.se
 • Frukost med alumner 2018-09-17 Funderar du på vad du ska arbeta med efter statistikstudierna? Och hur man hittar vägen till jobbet? Passa på att fråga några av Statistiska institutionens alumner, som själva nyligen avslutat studierna och börjat arbeta som statistiker. Vi bjuder på frukost!
 • Stor skillnad mellan olika opinionsundersökningar 2018-09-06 "- Det kan gå hur som helst", säger professor Dan Hedlin från Statistiska institutionen i Svenska Dagbladets artikel om gapet mellan olika opinionsinstitut i deras mätning av hur SD ligger till inför valet.

Kontakt

Besöksadress
Statistiska institutionen
Universitetsvägen 10B, plan 7 
Stockholm
Observera att om du kommer från tunnelbanan och går in från norra sidan, står det 14B på ingången till huset där du når oss! Gå rakt fram och ta hissen upp så kommer du rätt. 

Öppettider
Institutionen har öppet vardagar 07:50 – 17:05 under terminerna. Vi har stängt 24 juni - 11 augusti - under den perioden behöver du boka tid med någon av våra medarbetare för att kunna komma in på institutionen.

Postadress
Statistiska institutionen
Stockholms universitet
SE - 106 91  STOCKHOLM

Fax 08 - 16 7511

Vi tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fråga oss - vi kan statistik!

Är du journalist och behöver komma i kontakt med någon som kan statistik, för att till exempel kommentera en undersökning eller en statistisk metod i media? Då har du kommit rätt! Kontakta Richard Hager så slussar han dig vidare till lämplig forskare.

Richard Hager
Telefon:  08-16 29 90
E-post: richard.hager@stat.su.se