Den 15 december rapporterade SVT om ett trendbrott i vinterresandet. I inslaget menade resebyrån Ticket med stöd av en undersökning av Kantar Sifo, att minskningen inte berodde på klimatdebatten.

Slutsatsen grundar sig i att 10 % svarade att de kan tänka sig att minska sina flygresor utomlands. Men respondenterna fick endast välja tre utav svarsalternativen (63 Kb) . Om de hade fått välja obegränsat bland svarsalternativen skulle fler ha kunnat svara att de kunde tänka sig att avstå från utlandsflyg. Det undersökningen säger är med andra ord endast att minst tio procent kan tänka sig att avstå från att ta flyget utomlands, och kanske samtliga respondenter skulle kunna tänka sig att göra så.

Något som inte heller framkommer i undersökningen är ifall respondenterna skulle kunna tänka sig att vidta samtliga åtgärder i listan, för att minska sin klimatpåverkan.

Det alternativ som har fått flest svar, 51 %, är att sopsortera. Men den siffran liksom siffran för alla alternativen i listan skulle ha kunnat vara upp till 100 % om respondeterna fick välja fritt.

Formuleringen spelar roll för vilka svar man får

En annan sak som spelar in för svaren på undersökningen är hur alternativen formuleras, säger Dan Hedlin, professor vid Statistiska institutionen.

- Om det istället för "Att avstå från att ta flyget utomlands" skulle stå "Att avstå från att nöjesflyga", skulle säkert fler välja det alternativet.

Man skulle också kunna ta med båda dessa formuleringar som svarsalternativ.