Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons
Person sitter och programmerar vid en bärbar dator. Foto: Creative commons

Universitetsledningen har beslutat att Stockholms universitet i största möjliga utsträckning övergår till digital undervisning och examinationer som ett sätt att bidra till minskad smittspridning och samtidigt fortsatt kunna bedriva verksamheten. Övergången kommer att ske snarast, utifrån respektive institutions möjligheter att ställa om till digital undervisning eller alternativa undervisningsformer.

Vid Statistiska institutionen berör detta följande kurser:

Regression och undersöknings metodik (dag)

Regression och undersöknings metodik (kväll)

Grundläggande statistik för ekonomer / Basic statistics for economists

Ekonometri / Econometrics

Självständigt arbete (uppsats)

Introduktion till statistik för statsvetare

Statistiska beräkningar /Statistical Compuation

Statistiska metoder /Statistical Methods

Examensarbete i statistik för masterexamen /Master's thesis in Statistics

Bevaka meddelanden på Athena och se till att du har angett rätt e-post i Ladok, för att hålla dig uppdaterad om vad som gäller för din kurs.

Se också information på su.se/corona.

En samlingssida för anställda och studenter om livet på distans.

Tentor som görs om till hemtentor pga smittrisk