Det finns många problem att fundera kring när det gäller enkätundersökningar. Ledande frågor, två frågor i en, dåligt översatta frågor eller alltför komplicerade frågor påverkar undersökningarna.

Kan man egentligen få pålitliga resultat från webbpaneler? Eller om en fråga i enkäten är svårbegriplig?

Mitt icke wallraffande (14992 Kb) om många exempel på enkätundersökningar som han själv har deltagit i de senaste åren.

Du kan även läsa Lars Gyllings, kommunikationschef på Yougov i Norden, replik på Dan Hedlins artikel.

Många känner säkert igen sig i exemplen i Dans artikel: Mitt icke wallraffande (14992 Kb)