Med anledning av det pågående Covid-19 utbrottet har prefekten vid Statistiska institutionen fattat beslut om att ändra tentamensformen för kurserna Statistikens grunder (19 mars), Statistisk teori med tillämpningar (19 mars), Urval och estimation (19 mars), Finansiell statistik (20 mars), Statistikens grunder dag (24 mars), Statistikens grunder kväll (24 mars), Statistisk teori med tillämpningar (24 mars), Regressionsanalys och undersökningsmetodik kväll (24 mars), Multivariata metoder (25 mars) och Multivariat analys (25 mars).

De salstentamina som var planerade för dessa kurser kommer att ersättas med en hemtentamina. Datum för tentamina är oförändrade men exakta klockslag för uthämtning och inlämning kan efter behov komma att anpassas något.

Detaljerade instruktioner för hur du som student ska göra kommer att skickas ut inom kort, se till att bevaka din e-post, Athena och vår webb.

Intyget som ska bifogas med originaltentan kan också vara handskrivet, om det innehåller samma text som vårt intygsformulär.

Tyvärr kan man inte lämna in tentan i vår postlåda på institutionen eftersom universitetets lokaler nu är stängda.

-> OBS! Se till att du har rätt e-post i Ladok. Annars når vi inte dig med information eller med själva hemtentan. Vi gör en notis i Athena i samband med att tentan skickas ut.

-> OBS! Hemtentamina kommer också att vara anonyma. Amälan till tentamen ska ske som vanligt via Ladok senast en vecka i förväg, för att vi ska kunna administrera tentans anonymitet. Är du redan anmäld till salstentan så ligger din anmälan kvar och gäller för den hemtenta som kommer att ske istället. Endast anmälda med tilldelad anonymkod får skriva tentan.

Studenter i berörda kurser håller sig uppdaterade på Athena och med kursansvarig lärare angående instruktioner för uthämtning och inlämning av hemtentamina.

För övriga övriga kommande tentor fattas beslut löpande och efter direktiv, håll koll på din kurssajt på Athena.

Se också information på su.se/corona