Helen Dinerman Award delas ut årligen för speciellt betydelsefulla bidrag till forskning i surveymetodik.
I motiveringen till Helen Dinerman Award 2013 står att läsa att Lars Lyberg är en ledande statistiker inom surveymetodik. Speciellt hans arbeten med begreppsapparat och metoder kring surveykvalitet gällande design och genomförande av surveyundersökningar har bidragit mycket till forskningsfältet.
Lybergs insatser för att förbättra datakvalitet och minimera undersökningsfel, under hans långa karriär vid SCB, lyfts också fram. Även som grundare och redaktör för tidskriften Journal of Official Statistics har hans verksamhet influerat det internationella forskarsamhället på surveyområdet.
Dessutom har Lyberg varit medförfattare och medredaktör i flera av de ledande böckerna inom surveyforskningen och han har stått för både viktiga bidrag och ledarskap i flera internationella projekt inom statistik och surveymetodik.
Sammanfattningsvis tilldelas professor emeritus Lars Lyberg Helen Dinerman Award för sitt enastående bidrag till det internationella forskningsområdet surveymetodik.

AAPOR Book Award är American Association for Public Opinion Resarch's årliga pris för att uppmärksamma inflytelserika böcker som har stimulerat den teoretiska och vetenskapliga utvecklingen av forskning om opinionsmätningar och påverkat forskningsmetodiken på surveyområdet.
Priset tilldelas professor emeritus Lars Lyberg tillsammans med medredaktörerna till Survey Methods in Multinational, Multiregional, and Multicultural Contexts (2010), Janet A. Harkness, Michael Braun, Brad Edwards, Timothy P. Johnson, Lars Lyberg, Peter Ph. Mohler, Beth-Ellen Pennell, Tom W. Smith. I utmärkelsen står att läsa att boken behandlar några av de mest centrala frågorna i internationella undersökningar och belyser viktiga förändringar i de metodologiska förutsättningarna samt tillhandahåller nya tillvägagångssätt för att åstadkomma jämförelser mellan länder. Boken förbättrar förståelsen av forskningsfältet och är en vägledare för framtida forsking.