Nyheter

Alla nyheter

 • Till minne av Ove Frank 2019-11-19 Professor Ove Frank, Södermalm, har avlidit i en ålder av 82 år efter en tids sjukdom. Närmast anhöriga är hustrun Kerstin och barnen Mikael, Camilla och Marika med familjer.
 • Studieuppehåll eller studieavbrott 2019-11-15 Studenter kan själva lägga in avbrott via Ladok. Studieuppehåll ska göras skriftligen på blankett som kan laddas ner här. Blanketten ska sedan lämnas till studievägledare vid Statistiska institutionen, alternativt skickas via post eller fax. Adress finns på blanketten.
 • Ladok för dig som student 2019-11-12 Stockholms universitet har nyligen implementerat en uppgraderad version av Ladok-systemet. I pdf-filen nedan finns en kortfattad lathund som beskriver studentgränssnittet i Ladok och några vanliga aktiviteter som du som student kan göra där, till exempel registrera dig eller anmäla dig till tenta.
 • Vanliga frågor och svar 2019-11-12 Du hittar svaren på många vanliga frågor som statistikstudenter brukar ställa här!
 • Räknestuga för studenter 2019-10-21 Välkommen på räknestuga för institutionens statistikstudenter, där du kan få hjälp med statistikuppgifterna. Räknestugorna sköts av våra doktorander.
 • Examinationstillfällen Grundläggande statistik för ekonomer på svenska 2019-10-17 Den 13 februari kl. 16-21 ges nästa tentamenstillfälle för er som har läst kursen Grundläggande statistik för ekonomer på svenska. Detta är det andra tentamenstillfället av totalt tre som kommer att ges. .
 • Master's Fair 2019-10-16 Funderar du på att läsa vidare och ta en master?
 • Disputation: Mahmood Ul-Hassan 2019-10-07 Opponent: Professor Steven Gilmour, Department of Mathematics, King's College, London, UK
 • Studentexpeditionen 2019-09-06 Välkommen till studentexpeditionen på Statistiska institutionen. Du hittar oss i B-huset på plan 7.
 • Mondo 2019-09-06 Mondo användes av institutionen t.o.m VT19. Sidorna kommer att ligga kvar tills vidare. Mondo har fr.o.m med HT19 ersatts av Athena. 
 • Examinationstillfällen Finansiell statistik på svenska 2019-08-28 Den 15 januari kl. 10-15 ges nästa tentamenstillfälle för er som har läst kursen Finansiell statistik på svenska.
 • Examinationstillfällen Statistik med inriktning mot samhällsplanering 2019-08-23 Statistik med inriktning mot Samhällsplanering, gavs för sista gången HT2018 och kommer inte längre att ges. Vi kommer dock att anordna ett tentamenstillfällen per delprov och termin under tre terminer.
 • Dan Hedlin gästar Expressen TV 2019-05-21 Dan Hedlin gästar Expressen TV och diskuterar frågor kring statistiken och opinionen inför EU-valet
 • ”Some asymptotic methods in statistical inference” starting March 22 2019-01-30 The post graduate course ”Some asymptotic methods in statistical inference” starts March 22.
 • "Hitta ett bra gäng att plugga med och se till att ha fasta rutiner för studierna!" 2019-01-24 Alexander, som har kandidatexamen i statistik från Stockholms universitet, tipsar om att gå på räkneövningar och att lära sig programspråk bra.
 • "Försök skaffa dig ett kontaktnät under tiden du studerar!" 2019-01-24 Linn, som har läst 60 hp i statistik från Stockholms universitet, tipsar om att arbeta vid sidan av studierna, för att få inblick i vad du vill arbeta med efter examen.
 • "Att kunna statistik kommer att ge dig en stor fördel!" 2019-01-24 Arian, som har kandidatexamen i statistik från Stockholms universitet, och läst vidare på masternivå i Linköping, tipsar om att lägga fokus och energi på de statistiska metoderna, och låta det ta tid.
 • Det minskade vinterresandet kan bero på klimatdebatten 2019-01-20 Som svar på frågan "Vad kan du tänka dig att göra för att minska din klimatpåverkan" fick respondenterna endast välja tre svarsalternativ.
 • Ny oro om opinionsundersökningarnas säkerhet inför ett eventuellt extraval 2019-01-11 Partier och medier påverkas av opinionsundersökningar, men hur säkra är de? Och hur står sig de självrekryterade panelerna mot undersökningar med slumpmässigt urval? Professor Dan Hedlin förklarar att insamlingsmetoden inte är ensamt avgörande, utan metoden för att ta hand om - och vikta insamlade data också spelar stor roll.
 • Studentrådsmöte 2018-12-13 Terminens sista studentrådsmöte! Träffa studentrådet vid Statistiska institutionen och diskutera utbildningsfrågor som är viktiga för dig.
 • Studera med funktionsnedsättning 2018-12-06 Det finns resurser och rättigheter som är bra att känna till vid Stockholms universitet.
 • Ny undersökningsmetod kan göra att fler vågar svara 2018-12-06 Brå, Brottsförebyggande rådet, har i år ändrat undersökningsmetoden för den Nationella trygghetsundersökningen. Det kan vara ett av skälen till att en av tio kvinnor i årets undersökning uppger att de har utsatts för sexualbrott. Men hur jämför man då årets resultat med tidigare år?
 • Vetenskapens värld om matematik och statistik 2018-12-05 Missa inte det spännande programmet i Vetenskapens värld, om att förutsäga framtiden!
 • Därför är det bra att gå med i studentrådet 2018-11-20 Funderar du på att engagera dig i studentrådet? Att vara med i studentrådet tar inte mycket tid men ger dig flera fördelar: en merit som väger tungt på CV:t, en fot in för olika extrajobb och möjligheten att förändra det som du är missnöjd med på institutionen. Här berättar några alumner som varit aktiva om vad de fick ut av att vara med!
 • Seminarium: Att konsulta som statistiker! 2018-10-31 Funderar du på att bli konsult, eller starta eget efter studierna? Ett seminarium med Karl Wahlin, Statistikkonsult vid Karl Wahlin AB.
 • "Det duger knappast som någon bild av verkligheten" 2018-10-01 Flera medier drog felaktiga slutsatser från KP:s läsarundersökning, och framställde det som att pappor ratas. Dan Hedlin intervjuas i Medierna i P1om hur medierna har dragit slutsatser och gjort tolkningar utan stöd i undersökningen .
 • SEB bjuder in till Inspirationskväll för studenter 2018-09-25 Inspirationskväll på experience center med fokus på AI och Machine Learning
 • Dags att anmäla sig till vårens kurser! 2018-09-18 Vårens kursutbud är nu öppet för anmälan! Både om du läser fristående kurser och om du läser inom program behöver du göra din anmälan på antagning.se
 • Frukost med alumner 2018-09-17 Funderar du på vad du ska arbeta med efter statistikstudierna? Och hur man hittar vägen till jobbet? Passa på att fråga några av Statistiska institutionens alumner, som själva nyligen avslutat studierna och börjat arbeta som statistiker. Vi bjuder på frukost!
 • Stor skillnad mellan olika opinionsundersökningar 2018-09-06 "- Det kan gå hur som helst", säger professor Dan Hedlin från Statistiska institutionen i Svenska Dagbladets artikel om gapet mellan olika opinionsinstitut i deras mätning av hur SD ligger till inför valet.
 • Medel för kvalitetsutveckling av utbildning tilldelas Tatjana von Rosen vid Statisiska institutionen 2018-09-04 Genom en rektorssatsning har universitetet utlyst medel till satsningar på kvalitet i utbildning på grund- och avancerad nivå, och Tatjana von Rosens kvalitetsprojekt är ett av de projekt som beviljats medel.
 • Studentmingel på Trafikverket 2018-09-03 Passa på att titta in på en möjlig framtida arbetsplats, 2 oktober kl 17.30-20.30
 • Valet 2018: Vad säger opinionsundersökningarna egentligen? 2018-08-21 Statistiska institutionen vid Stockholms universitet och Statistikfrämjandet inbjuder till seminarium om opinionsundersökningar! Allt om opinionsundersökningarna ur ett väljarperspektiv, ta chansen att ställa dina frågor! Seminariets fokus är hur opinionsundersökningar presenteras i media.
 • An app for statisticians created at the Department of Statistics 2018-07-04 PhD student Edgar Bueno at the Department of Statistics has created an app for statisticians that can be usedat the planning stage of a survey.
 • Lars Lyberg har tilldelats Award for Exceptionally Distinguished Achievment 2018-06-28 Utmärkelsen Award for Exceptionally Distinguished Achievment, vid 2018 AAPOR Award, tilldelades Lars Lyberg, fd professor vid Statistiska institutionen, under högtidliga former.
 • Socialstyrelsen backar efter kritik 2018-04-05 Kritiken mot Socialstyrelsen som framförts av professorer i statistik Johan Bring från Statisticon, Lars Rönnegård vid Högskolan Dalarna, och Dan Hedlin vid Stockholms universitet leder nu till
 • Karriärseminarium: Om statistik inom industrin 2018-04-03 Efterfrågan på statistiker är stort på arbetsmarknaden. På detta karriärseminarium får du lära dig mer om statistisk metodik i industri och näringsliv!
 • Kritik mot Socialstyrelsen för rapport om åldersbestämningar 2018-03-19 Tre professorer i statistik: Johan Bring från Statisticon, Lars Rönnegård vid Högskolan Dalarna, och Dan Hedlin vid Stockholms universitet, har kritiserat Socialstyrelsen för felräkningar och metodfel i åldersbestämningar av asylsökande.
 • Spännande resultat om opinionsmätningars pålitlighet 2018-03-19 En studie av opinionsundersökningar, gjord vid University of Southampton och University of Texas at Austin, har visat att pålitiligheten för opinionsundersökningar är fortsatt hög.
 • Uppsatsfirande! 2018-03-13 Vi vill gärna fira med er som har skrivit uppsats hos oss under läsåret 2017-18. Välkommen till en mottagning i vår lounge och fira in sommaren!
 • Arbetsmarknadsdagen 1 mars 2018-02-20 Välkommen till Arbetsmarknadsdagen, som hålls för först och främst dig som studerar nationalekonomi, statistik, statsvetenskap, eller andra samhällsvetenskapliga ämnen, och är arrangerad av Studentrådet vid Nationalekonomiska institutionen i samarbete med Samhällsvetenskapliga föreningen.
 • Mentorskapsprogram vid Statistiska institutionen 2018-02-16 Under andra läsåret på masterprogrammet har du möjlighet att få en mentor, någon som arbetar som statistiker, som du kan bolla idéer med, prata om dina studier, och få reda på mer om livet efter studierna. Inom Mentorskapsprogrammet ges seminarier och studiebesök där du kan nätverka med andra statistiker.
 • Att presentera sin kompetens 2018-02-16 Är du statistikstudent och vill veta mer om hur du kan presentera din kompetens för arbetsgivare? Eller vilken kompetens arbetsgivare söker hos statistiker?
 • Arbetsmarknadsdag för matematiker och statistiker 2018-02-13 Matematiska institutionen ordnar en arbetsmarknadsdag med arbetsgivare såsom SCB, Statisticon, Folksam m fl. Under dagen bjuds på både frukost, lunch och fika.
 • Fortsatt lysande arbetsmarknad för statistiker 2018-02-06 I SACO:s rapport ”Framtidsutsikter” kan vi läsa att arbetsmarknaden i framtiden ser väldigt bra ut för statistiker och matematiker.
 • Försäkringskassan som arbetsgivare 2018-01-18 Stockholms universitets karriärservice bjuder in alla studenter till detta karriärseminarium.
 • Terminens första studentrådsmöte 2018-01-16 Kom och fika med studentrådet och diskutera studentfrågor vid Statistiska institutionen.
 • The road from Statistics to Machine Learning 2018-01-16 Machine Learning event for Statistics- and Mathematics students.
 • Villkorlig antagning 2017-12-18 Tänk på reglerna för villkorlig antagning då du söker kurser på antagning.se!
 • 4,4 miljoner till Tatjana von Rosens forskning vid Statistiska institutionen 2017-11-28 Projektet "Utveckling av explorativa datatekniker och statistiska diagnosverktyg för multivariata flernivåmodeller" har tilldelats 4,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Kontakt

Besöksadress
Statistiska institutionen
Universitetsvägen 10B, plan 7 
Stockholm
Observera att om du kommer från tunnelbanan och går in från norra sidan, står det 14B på ingången till huset där du når oss! Gå rakt fram och ta hissen upp så kommer du rätt. 

Öppettider
Institutionen har öppet vardagar 07:50 – 17:05 under terminerna. Vi har stängt 24 juni - 11 augusti - under den perioden behöver du boka tid med någon av våra medarbetare för att kunna komma in på institutionen.

Postadress
Statistiska institutionen
Stockholms universitet
SE - 106 91  STOCKHOLM

Fax 08 - 16 7511

Vi tillhör Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fråga oss - vi kan statistik!

Är du journalist och behöver komma i kontakt med någon som kan statistik, för att till exempel kommentera en undersökning eller en statistisk metod i media? Då har du kommit rätt! Kontakta Richard Hager så slussar han dig vidare till lämplig forskare.

Richard Hager
Telefon:  08-16 29 90
E-post: richard.hager@stat.su.se