Mentorskapsprogrammet 2017-18

 

För tredje året i rad startar Mentorskapsprogrammet för Statistiska institutionens masterstudenter.

Studenter som var med i tidigare läsårs Mentorskapsprogram berättar om ökat självförtroende, en bättre bild av bredden på en statistikers arbetsmarknad, intressanta diskussioner, nätverkande och en bättre bild av vad man själv tycker är roligt!

Mentorskapsprogrammets syften är att:

• Skapa goda kontakter mellan student och arbetsmarknad
• Skapa möjligheter för studenter (adepter) och mentorer att nätverka
• Göra övergången mellan akademi och arbetsmarknad mjukare för våra
masterstudenter
• Stödja personlig och professionell utveckling för både mentor och adept