Jenny-Leontine Olsson, studievägledare och fil. dr. i idéhistoria, och Dan Hedlin, professor i statistik vid Statistiska institutionen, har besökt Cybergymnasiet vid två tillfällen under hösten. Första gången berättade de om kvalitativ respektive kvantitativ metod för en större grupp elever.

I november var det dags för nästa besök, och då fick de elever som ville möjlighet att bolla sina specialarbeten individuellt med Jenny och Dan.

- Det var spännande ämnen som eleverna presenterade, vi ser fram emot att se vad de kommer leda till, säger Jenny.

Hon berättar att samarbetet känns givande, och att målet är att ge eleverna självförtroende genom att se att de egna idéerna kan vara intressanta.

- Det är viktigt att arbeta med gymnasier och breddad rekrytering. I förlängningen är det så man får in mångfalden på universitet, genom att få in individer med olika bakgrund, säger Jenny-Leontine Olsson.

Samarbetet med Cybergymnasiet har pågått sedan 2013.