Kursen behandlar både enkla och mer komplexa urvalsdesigner med t ex varierande urvalssannolikheter i samband med vanliga statistiska analyser, t ex linjär och logistisk regressionsanalys och flernivåmodeller. I kursen behandlas också hur hjälpinformation som finns i ramen skall utnyttjas i analysen. Begreppen inferenspopulation och undersökningspopulation behandlas.

Med dagens goda tillgång till lättanvända programvaror har användningen av surveydata även i mer komplicerade analyser ökat. Kursen ger kunskaper som idag behövs på många ställen för att kunna utnyttja data tillfullo, både som underlag för beslut och offentlig debatt och för forskning inom samhällsoch beteendevetenskaper.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Dan Hedlin
Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Edgar Bueno