I kursen får du lära dig hur man använder data insamlade vid urvalsundersökningar i andra analyser än rent deskriptiva. Du får lära dig både enkla och mer komplexa urvalsdesigner med t ex varierande urvalssannolikheter i samband med vanliga statistiska analyser, t ex linjär och logistisk regressionsanalys och flernivåmodeller. Kursen ger också kunskap om hur hjälpinformation som finns i ramen skall utnyttjas i analysen. Begreppen inferenspopulation och undersökningspopulation behandlas i kursen.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Dan Hedlin
Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Edgar Bueno