Särskild behörighet: Filosofie kandidatexamen i huvudområdet statistik, eller motsvarande. Sannolikhetsteori, AN, 7,5 hp, Inferensteori, AN, 7,5 hp, Multivariat analys, AN, 7,5 hp, Statistisk vetenskapsteori, AN, 7,5 hp, Statistiska beräkningar, AN, 7,5 hp, Statistiska metoder, AN, 7,5 hp, eller motsvarande. Matematik för ekonomisk och statistisk analys, GN, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare vårterminen 2019

Kursansvarig

Andriy Andreev

Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Handledare vårterminen 2019

Per Gösta Andersson
Michael Carlson
Ellinor Fackle-Fornius

Dan Hedlin
Frank Miller
Hans Nyquist
Pär Stockhammar

Tatjana von Rosen