Begrepp som tas upp under kursens gång är bland annat linjära och generaliserade linjära modeller, modeller för diskreta data och loglinjära modeller. Dessutom tillämpas och exemplifieras bland annat likelihoodbaserad inferens, linkfunktioner och olika typer av logistisk regression.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare höstterminen 2018

Kursansvarig

Hans Nyquist

Du hittar Hans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Hans och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Jonas Bjermo