Med en masterexamen i statistik kan du arbeta självständigt med statistiska metoder. Arbetsmarknaden är bred, och du kan få mer utmanande och kvalificerade jobb.

Våra studenter berättar

Se vad en av våra alumner, som har läst masterprogrammet, tyckte och vad hon jobbar med nu:

"I really got what I was expecting from the Master's programme"

Mentorskapsprogram

Som student vid Masterprogram i statistik har du möjlighet att få en mentor. Läs mer om Statisitska institutionens mentorskapsprogram.

Masterprogrammets upplägg

I programmet behandlas bland annat teori och tillämpning av statistiska metoder och modeller, produktion och kvalitet i offentligt statistik och olika beräkningsmetoder för att lösa statistiska problem. Viktigt för utbildningen är att ge träning för självständigt arbete med statistiska frågeställningar av olika karaktär. Då Masterprogrammet i statistik är ett internationellt program, ges utbildningen främst på engelska. En masterexamen är en modern utbildning som skall vara jämförbar över hela Europa och omfattar 2 års heltidsstudier, 120 hp, varav 30 hp består av en uppsats.

Särskild behörighet: Kandidatexamen, 180 högskolepoäng med 90 hp i statistik eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande
Studietakt: 100 %
Undervisningsspråk: Engelska

Ansök till Masterprogrammet

Läs mer i universitetets webbkatalog