Kursen ger även fördjupning av inferensteorin inom multivariat analys. Mer utförligt behandlas: Matrisalgebra och multivariat normalfördelning. Konfirmativ faktoranalys. Multivariat variansanalys. Diskriminantanalys. Strukturekvationsmodeller.

Särskild behörighet: 90 hp i statistik, eller motsvarande. Matematik för ekonomisk och statistisk analys, GN, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare på kursen vårterminen 2020

Kursansvarig

Tatjana von Rosen

Du hittar Tatjanas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Tatjana och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Azadeh Chizarifard