Kursen startar med några grundläggande vetenskapsteoretiska synsätt om kunskapsbildning, exempelvis hur vetenskaplig kunskap genereras och förändras. Olika klassiska vetenskapsteoretiska ansatser relateras till olika statistiska metoder (t.ex. hypotestestning, Bayesiansk statistik, likelihoodmetoder), i syfte att belysa förhållandet mellan filosofiska frågor kring vetenskap och statistisk slutledning och bevis/resultat. Kursen diskuterar även etiska aspekter.

Särskild behörighet: 90 hp i statistik, eller motsvarande. Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

 

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare höstterminen 2018

Kursansvarig

Gebrenegus Ghilagaber

Du hittar Gebres mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Gebre och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.