Under kursens gång behandlas grundläggande principer för numeriska beräkningar och sannolikhetsfördelningar. Numerisk matrisalgebra, ekvationslösning, funktionsoptimering och simuleringstekniker är exempel på begrepp som studeras under kursens gång. Vidare ges en introduktion till programvarorna SAS, R och Matlab.

Särskild behörighet: 112,5 hp i statistik varav Sannolikhetsteori, AN, 7,5 hp, Inferensteori, AN, 7,5 hp, Multivariat analys, AN, 7,5 hp, eller motsvarande.
Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Frank Miller

Du hittar Franks mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Frank och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Mahmood Ul Hassan