Centralt för kursen är att den ska bidra till val av ämne till Examensarbete i statistik och ge bra exempel på statistiska metoder vid vetenskapligt skrivande. Kursen ger även en fördjupning i utvärdering av modeller, samt prediktion med hjälp av modeller. Ett
viktigt inslag i kursen är studenternas självständiga arbete med ett antal problem (case).

Särskild behörighet: 97,5 hp i statistik varav Statistisk vetenskapsteori, AN, 7,5 hp, eller motsvarande. Engelska 6, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Andriy Andreev

Du hittar Andriys mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Andriy och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Föreläsare

Mahmood Ul Hassan