Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid planering och bedömning av olika typer av urvalsundersökningar. Du får lära dig att redogöra för fördelar och nackdelar med vanliga urvalsplaner, självständigt välja lämpliga urvalsplaner för olika urvalsproblem, välja skattningsmetod beroende på problemet och tillgången på hjälpinformation, genomföra skattningar och osäkerhetsberäkningar på data från olika urvalsplaner, med och utan hjälpinformation. Du får också lära dig metoder för bortfallskompensering, t ex enkel och multipel imputering, kalibrering. Och du får en inblick i litteraturen och de huvudsakliga tidskrifterna inom området.

Särskild behörighet: 90 högskolepoäng i statistik eller motsvarande, samt Engelska B eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Per Gösta Andersson

Du hittar Per Göstas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Per Gösta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Edgar Bueno