Kursen ger också grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess urvalsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogram i företagsekonomi men kan även läsas som fristående kurs.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Svenska 

Undrar du över matematiken som används på kursen? Här finns en lista på den matematik som vi använder (motsvarande förkunskapskraven)!

Sök kursen!

Kursinformation

Obs! Viktig information om kurslitteratur under VT18 finns i Kursbeskrivningen!

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

 

180216 Viktig info för studenter på Grundläggande statistik f. ekonomer

Idag 16/2 är sista inlämningsdatum för Inlämningsuppgift 2, Marknadsundersökning. Pga. av driftstörningarna mellan Ladok och Mondo kommer vi att skjuta på deadline till måndag den 19 februari.
Tyvärr kan det vara så att ni också kan behöva komma åt kursmaterial för att kunna genomföra uppgiften. Fortsätt att testa för att se om ni kommer åt det material ni behöver och så fort ni kommer åt kursfliken så uppmanar vi er att ladda ner det på era egna datorer. Kontakta annars er seminarielärare eller Michael Carlson så försöker vi ordna att ni kan få det ni behöver via e-post istället.

 

Lärare på kursen vårterminen 2018

Kursansvarig

Michael Carlson

Du hittar Michaels mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Michael och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Grupp 1: Martin Claeson
Grupp 2: Anna Fagerberg
Grupp 3-4: Martin Claeson
Grupp 5: Anna Fagerberg

Vad forskar din lärare om?

Läs om Michaels projekt om matematikkunskaper!
Läs om Per Göstas forskning om svarsbortfall!