Kursen ger också grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess urvalsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogram i företagsekonomi men kan även läsas som fristående kurs.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Undrar du över matematiken som används på kursen? Här finns en lista på den matematik som vi använder (motsvarande förkunskapskraven)!

Information om examinationstillfällen för Grundläggande statististik för ekomoner


Kursinformation

NOTERA: Information om kurslitteraturen HT2019

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020
 

Kursansvarig

Ulf Högnäs

Du hittar Ulfs mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Ulf och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Group 1:
Group 2:
Group 3: Susy Caraza
Group 4: Susy Caraza
Group 5: Susy Caraza
Group 6: Anna Stenkvist
Group 7: Anna Stenkvist
Group 8: Anna Stenkvist