Kursen ger också grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska undersökningar och dess urvalsmetoder. Kursen ingår i kandidatprogram i företagsekonomi men kan även läsas som fristående kurs.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Svenska (VT19) Engelska (HT19)

Undrar du över matematiken som används på kursen? Här finns en lista på den matematik som vi använder (motsvarande förkunskapskraven)!

Sök kursen!

Kursinformation

Obs! Viktig information om kurslitteratur under VT18 finns i Kursbeskrivningen!

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare vårterminen 2019

Kursansvarig

Michael Carlson

Du hittar Michaels mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Michael och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Bo Wallentin

Övningslärare

Grupp 1: Susy Caraza Rivera
Grupp 2: Helena Hjelte
Grupp 3: Susy Caraza Rivera
Grupp 4: Susy Caraza Rivera
Grupp 5: Helena Hjelte
Grupp 6: Helena Hjelte

Vad forskar din lärare om?

Läs om Michaels projekt om matematikkunskaper!