Syftet är att du skall kunna planera och genomföra en undersökning med hög datakvalitet och i efterhand redovisa kvaliteten på ett ändamålsenligt sätt.

Kursens innehåll ger kunskaper av stor nytta vid planering och genomförande av olika typer av
undersökningar, exempelvis samhälls- och beteendevetenskapliga undersökningar, offentlig statistik samt opinions- och marknadsundersökningar.

Särskild behörighet: Statistisk teori, pk, 5 poäng eller Statistisk teori III, GN, 7,5 högskolepoäng eller Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Kursen ges inte höstterminen 2017 eller vårterminen 2018

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare hösten 2015

Kursansvarig

Dan Hedlin

Föreläsare

Per-Gösta Andersson