Metoderna illustreras främst med beteendevetenskapliga tillämpningar, kursen kan därför vara av speciellt intresse för kvantitativt inriktade beteendevetare. Dessutom tar kursen upp hur programpaket för multivariata metoder kan användas.

Kursen ingår i Statistik III men kan även läsas som en fristående kurs.

Särskild behörighet: Statistisk teori, pk, 5 poäng eller Statistisk teori III, GN, 7,5 högskolepoäng eller Statistisk teori med tillämpningar, 15 högskolepoäng eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Engelska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Ellinor Fackle Fornius

Du hittar Ellinors mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Ellinor och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Vad forskar din lärare om?

Läs om Ellinors forskning om experimentdesign!