Statistisk programvara används under hela kursens gång. Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid studier och tillämpningar av statistiska metoder inom flera områden.

Särskild behörighet: Statistikens grunder, GN, 15 hp, eller motsvarande eller antagen till Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik.
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare höstterminen 2019

Kursansvarig

Raul Cano

Du hittar Rauls mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Raul och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare

Grupp A: Maria Anna Di Lucca
Grupp B:
Grupp C: Maria Anna Di Lucca
Grupp D: Raul Cano