Statistisk programvara används under hela kursens gång. Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid studier och tillämpningar av statistiska metoder inom flera områden.

Särskild behörighet: Statistikens grunder, GN, 15 hp, eller motsvarande eller antagen till Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik.
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Michael Carlson

Du hittar lärarens mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla läraren och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare