Val av område sker utifrån studentens intresse och/eller på förslag av handledare.
Kursen ger kunskaper om planering, genomförande och avrapportering av eget arbete, vad gäller bearbetning av teoretiska och praktiska problem.

Kursen ger även kunskaper om hur man kritiskt granskar ett statistiskt arbete, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom statistiken och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport samt hur man muntligt presenterar och diskuterar sina och andras resultat.

Kursen ingår i Statistik III.

Särskild behörighet: Statistik I, GN, 30 hp och Statistik II, GN, 30 hp eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Företag och organisationer som är intresserade av att ta emot uppsatsstudenter

Lärare på kursen vårterminen 2019

Kursansvarig

Dan Hedlin

Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Handledare vårterminen 2018

Vad forskar din lärare om?

Läs om Dans forskning om urval!