I kursen diskuteras statistikens vetenskapliga roll. Speciell tonvikt läggs på sannolikhetsmodeller med tillämpningar inom olika områden. Kursen behandlar både grundläggande statistiska metoder och modeller för analys av samband mellan variabler (regressionsanalys), och analys av variablers utveckling över tiden (tidsserieanalys). Dessutom ger kursen grundläggande kunskaper om planering och genomförande av statistiska urvalsundersökningar, urvalsmetoder och undersökningsmetodik.

Kursen består av delkurserna Statistikens grunder (15 hp) och Regressionsanalys och undersökningsmetodik (15 hp). Delkurserna kan också läsas som fristående kurser. För kursbeskrivningar och litteraturlistor, se respektive delkurs ovan. Övrig information om varje delkurs för registrerade studenter finns på Athena.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A
Undervisningsspråk: Svenska

Kursplan

Sök kursen!