Kursen innehåller ett större självständigt statistiskt arbete inom något statistiskt arbetsfält. Valet av område sker utifrån den studerandes intresse i samråd med handledaren. Du lär dig att tackla de praktiska problem som alltid dyker upp när man vill tillämpa sina kunskaper på ett nytt område. Kursen ger också kunskaper om hur man kritiskt granskar ett statistiskt arbete, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom statistiken och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport, skriftlig och muntlig presentation.

Kursen består av delkurser, om totalt 15 hp samt Självständigt statistiskt arbete (uppsats) om 15 hp. Under vårterminen 2017 ingår delkurserna Multivariata metoder och Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning.  Under höstterminen 2017 ingår delkurserna Multivariata metoder och Urvalsundersökningar. För kursbeskrivningar och litteraturlistor, se respektive delkurs ovan. Övrig information om varje delkurs för registrerade studenter finns på Athena.

Särskild behörighet: Statistik II, GN, 30 högskolepoäng eller motsvarande
Undervisningsspråk: Svenska (kursen kan ges på engelska)

Kursplan

Sök kursen!