Modellbegreppet diskuteras utförligt med speciell tonvikt på sannolikhetsmodeller och deras tillämpningar inom olika områden. Användningen av statistisk programvara introcuceras. Statistikens grunder ingår i Statistik I, och då läser du kursen under första halvan av terminen, men kan även läsas som fristående kurs.

Särskild behörighet: Engelska B, Matematik C och Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 3b alt 3c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 4 eller A4).
Undervisningsspråk: Svenska

Sök kursen!

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Mondo.

Lärare vårterminen 2019

Kursansvarig

Jolanta Pielaszkiewicz

Du hittar Jolantas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Jolanta och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare:

Grupp A, B och C: Maria Anna Di Lucca