https://www.su.se/profiles/save-1.292393Grundläggande förståelse för bakomliggande teorier och statistiska modeller är nödvändig vid analys av data, oavsett tillämpningsområde. Med en sådan förståelse kan en modells hållbarhet avgöras och korrekta slutsatser kan dras från den statistiska dataanalysen. Statistisk teori med tillämpningar ingår i Statistik II, och då läser du kursen under första halvan av terminen, men kan även läsas som fristående kurs.

Kursen behandlar och lär ut en del matematik. Den matematik som behandlas är följande:

 • Grundläggande räkneregler
 • Algebraiska beräkningar
 • Potenser
 • Summa- och produkttecknet
 • Funktioner (av en och två variabler)
 • Absolutbelopp
 • Exponential- och naturliga logaritmfunktioner
 • Derivator
 • Maximering/minimering
 • Partiella derivator
 • Integraler
 • Dubbelintegraler

Sök kursen!

Särskild behörighet: Statistikens grunder, GN, 15 hp och Regressionsanalys och undersökningsmetodik, GN, 15 hp, eller Statistik I, GN, 30 hp, eller motsvarande.
Undervisningsspråk: Svenska

Kursinformation

Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

Gamla tentor med studentsvar hittar du här.

Lärare vårterminen 2020

Kursansvarig

Jessica Franzén

Du hittar Jessicas mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

Övningslärare