Introduktion till statistik för statsvetare, 7.5 hp, GN
V42 15/10 13.00-19.00
HEMTENTAMEN
Examinator: Gebrenegus Ghilagaber
 
Regressionsanalys och undersökningsmetodik, 15 hp, GN, kväll
Regressionsanalys-tenta: måndagen den 9 november kl.15-21
Undersökningsmetodik-tenta: måndagen den 16 november kl.15-21
HEMTENTAMEN
Examinator: Raul Cano
 
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning, 7.5 hp, GN
V46-47 9/11 kl.14.00 – 16/11 kl.14.00
HEMTENTAMEN

Examinator: Gebrenegus Ghilagaber

Multivariat analys, 7.5 hp, AN
V42 15/10 13.00-19.00
HEMTENTAMEN
Examinator: Tatjana von Rosen
 
Urval och estimation, 7.5 hp, AN
V43 22/10 13.00-19.00
HEMTENTAMEN
Examinator: Per Gösta Andersson
 
Statistiska beräkningar, 7.5 hp, AN
V46 9/11 kl 15.00-21.00
HEMTENTAMEN
Examinator: Frank Miller
 
Statistiska metoder, 7.5 hp, AN
Examinator: Andriy Andreev