Försöksplanering 
Deadline för att anmäla sig till de 3 inlämningarna: 29 januari 2021. Inlämningarna ska göras under februari, Hand-out: 8, 11, och 15 februari; Return: one week after hand-out.
Tentamen 25 mars kl.9-15
Examinator: Frank Miller
 
Urvalsundersökningar
Tentamen 17 februari kl. 8-14
Examinator: Edgar Bueno
 
R Programmering
Deadline för alla 4 inlämningsuppgifter: 15 mars
Tentamen 22 mars kl. 13-19
Examinator: Ellinor Fackle-Fornius
 
Generaliserade linjära modeller
Tentamen 22 april kl. 10-16
Examinator: Gebrenegus Ghilagaber

 
Inferensteori 
Tentamen 26 april kl. 13-19
Examinator Per Gösta Andersson
 
Sannolikhetsteori
Tentamen 30 april kl. 9-14.30 
Examinator: Andriy Andreev