Aktuellt för studenter

Student dator. Fotograd: Niklas Björling.

Två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV!

Läs vidare på masternivå i statistik, för att ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält!

Studenter. Foto: Niklas Björling.

Karriärseminarium: Ekonometri i praktiken

Företaget Annalect besöker statistiska institutionen och berättar om hur de jobbar med ekonometriska metoder.

Emma, Egentligen kampanjen

Hur är det att studera statistik - egentligen?

Vår masterstudent Emma berättar om hur det är att läsa statistik vid Stockholms universitet.

Trapp studenter sommar

Kurser öppna för sen anmälan!

Har du missat att söka till våra kurser inför hösten? Dessa kurser öppnas för sen anmälan!