Aktuellt för studenter

Student dator. Fotograd: Niklas Björling.

Två nya masterkurser vid Statistiska institutionen som stärker ditt CV!

Läs vidare på masternivå i statistik, för att ta del av ett av vår tids mest dynamiska kunskapsfält!

Studenter. Foto: Niklas Björling.

Karriärseminarium: Ekonometri i praktiken

Företaget Annalect besöker statistiska institutionen och berättar om hur de jobbar med ekonometriska metoder.

Emma, Egentligen kampanjen

Hur är det att studera statistik - egentligen?

Vår masterstudent Emma berättar om hur det är att läsa statistik vid Stockholms universitet.